היי פק טכנולוגיות אריזה מתקדמות בע"מ


ת.ד 3021 הרצליה מיקוד 4613001
טל: 9571182 09
9571230  09   
פקס: 9571358 09
 
טלפון:  09-9571182  | פקס:9571358 09  |   דוא"ל:  office@hypack.co.il  |  כתובת: ת.ד 3021 הרצליה מיקוד 4613001